Învățământul in timpul comunismului . Pe vremea aceea chiar se făcea școală!

În perioada regimului comunist din România, sistemul de învățământ a fost puternic influențat de ideologia și politica Partidului Comunist Român. Educația a fost considerată un instrument esențial pentru propagarea ideologiei comuniste și formarea unei societăți socialiste.

În primii ani ai regimului comunist, sistemul de învățământ a fost reformat în conformitate cu principiile marxiste-leniniste. Școlile au fost naționalizate și subordonate statului, iar programa școlară a fost revizuită pentru a promova valorile comuniste și pentru a forma „omul nou”, în conformitate cu ideologia partidului.

Una dintre schimbările majore a fost introducerea învățământului obligatoriu de șapte ani, care a asigurat accesul la educație pentru toți copiii. Cu toate acestea, accesul la învățământul superior a fost limitat și controlat de stat. Admiterea la universități era strâns controlată și se acorda prioritate copiilor muncitorilor și țăranilor, în detrimentul celor proveniți din familii burgheze sau intelectuale.

În ceea ce privește conținutul educației, programa școlară a fost adaptată pentru a promova valorile comuniste și pentru a forma cetățeni loiali regimului. Materiile precum istoria, filosofia și științele sociale au fost predate într-o manieră propagandistică, subliniind realizările regimului comunist și criticând capitalismul și imperialismul.

De asemenea, educația religioasă a fost descurajată și restricționată. Biserica a fost supusă unui control strict, iar preoții și călugării au fost persecutați și marginalizați. În școli, educația religioasă a fost înlocuită cu educația morală și civică, care promova valorile comuniste și ateismul.

În ceea ce privește infrastructura școlară, regimul comunist a investit în construirea de noi școli și grădinițe, în special în mediul rural. Cu toate acestea, condițiile de învățământ erau adesea precare, cu clase supraaglomerate și resurse limitate.

De asemenea, sistemul de învățământ a fost strâns controlat de partidul comunist. Profesorii și cadrele didactice erau supuși unui control strict și erau obligați să promoveze ideologia comunistă în predare și în relația cu elevii. Orice formă de opoziție sau critică față de regim era pedepsită sever.

În concluzie, sistemul de învățământ din perioada comunistă în România a fost puternic influențat de ideologia și politica Partidului Comunist Român. Educația a fost utilizată ca instrument de propagandă și control social, iar conținutul și accesul la educație au fost strâns controlate de stat. Cu toate acestea, sistemul de învățământ a suferit și unele îmbunătățiri, cum ar fi extinderea învățământului obligatoriu și investițiile în infrastructură școlară.