Sfat de la Părintele Argatu 9 zile la rând să faci așa, pentru dezlegare de toate blestemele și farmecele

Rugăciune de dezlegare de blestem:

Îndură-te, Doamne, Bunule și Iubitorule de oameni, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe Unul-Născul Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greșelilor cel asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare, Tu, Stăpâne, și pe robul Tău (numele) liberează-l cu bunătatea Ta, de legătura ce este pusă asupra lui, și-i dăruiește lui să se apropie fără de păcat, în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta, și cu cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Unii cred în ele iar alții le contestă vehement existența și puterea. Cert este că blestemele sunt amintite în Biblie, primul fiind cel îndreptat de Dumnezeu către Adam și Eva, care au mușcat din fructul interzis.

Dacă faci parte din categoria celor care cred în blesteme sau, mai rău, a celor care au fost loviți de acestea, îți propunem să rostești rugăciunea părintelui Ilarion Argatu, pentru dezlegare de blesteme.

Pregătiri înainte de a rosti rugăciunea de dezlegare de blesteme

Rugăciunea care ne-a rămas de la părintele Argatu este una dintre cele mai puternice rugăciuni de dezlegare de blesteme dar funcționează doar dacă respecți anumite condiții.

1. Postește timp de 9 zile, iar lunea, miercurea și vinerea ține post negru până la ora 24:00. Dacă nu poți sta nemâncat până la miezul nopții, ține postul până la orele 18:00 sau, mai bine, până la 21:00 și mănâncă numai o singură dată. Evident, alimente de post.

2. În fiecare zi din cele 9 zile, fă 40 de metanii și rostește rugăciunea Tatăl Nostru de mai multe ori.

3. Între orele 22:00 și 24:00, așază 9 lumânări în formă de cruce și aprinde-le. Lipește-le pe o tavă, o placă de faianță sau o cărămidă și, foarte important, lasă-le să ardă complet.

Apoi fă 3 metanii, rostește Tatăl Nostru și fă rugăciunea de dezlegare. Repetă această succesiune de 3 etape până ajungi la 40 de metanii.

Rugăciune mare de dezlegare de toate blestemele rămasă de la părintele Argatu:

Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, farmecele și blestemele cu care m-au legat vrăjmașii mei știuți și neștiuți, dezleagă-le și întru nimica să se prefacă. Cearta, duhurile necurate, pe pustuiu să se ducă, unde om nu locuiește, și apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tăi (numele tău), apără-mă!

Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmașul meu (numele vrăjmașului), dezleagă-le!

Dezleagă și întru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă și la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău, (numele tău), iartă-mă!

Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de a munci cu pricepere și spor (aici completezi cu tot ce crezi că ți-a fost legat). Amin!