Vârstnicii cu o pensie de sub 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei în plus.

Ajutorul pe care oamenii vulnerabili din România îl vor primi este prezent în Ordonanța de Urgență nr.168/2022 și dorește ca aceste persoane să primească o sumă de bani, defalcate în două plăți, pentru toți pensionarii ce au o pensie mai mică de 3.000 de lei pe lună. Sumele pe care aceștia le pot primi diferă în funcție de pensia pe care aceștia o au lunar, cei cu pensii până în 1.500 de lei, 2.000 de lei și 3.000 de lei.

Persoanele ce au o pensie mai mică de 1.500 de lei lunar pot primi un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei, în timp ce pensionarii ce primesc maxim 2.000 de lei în fiecare lună vor primi din partea statului un ajutor de 800 de lei. Persoanele ce vor primi un ajutor de doar 600 de lei sunt cele ce au un venit lunar cuprins între 2.001 lei și 3.000 lei.

veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții;indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr.
341/2004 soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir;

soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991
invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat.
veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009;